"Gönül Ekranı"
GÜNCEL SOHBETİ : Birlik, Dirlik ve Beraberliğin Yolu
Hoca Efendi’yi tanıması ve ilk karşılaşmalarında sorduğu soruya Hoca Efendi...
Şahit ol Ya Râb! - (Dertçeker)
Metin : Kerim Balcı