Kapat
Irmak TV

Muhteşem Kumandan

Muhteşem Kumandan
Hz. Ebu Bekir (r.a.), Ka’ka bin Amr (r.a.) hakkında şöyle söylemiştir: "Askerler arasında Ka’ka'nın sesi bin kişiye bedeldir." Ka’ka (r.a.) sahabe efendilerimizden biridir ve İslam dininin dört bi yana yayılmasında büyük rol oynamıştı ayrıca çok iyi bir şairdi ve büyük bir komutandı. Şam ve Irak fetihlerinde büyük rol oynadı ve Hz. Halid bin Velid (r.a.)'in sağ koluydu. Önce Şam fethinden sonrada Irak fethinde Hz. Sa’t ibni Ebi Vakkas (r.a.)'ın sağ kolu oldu. Asr-ı Saadet'in muhteşem kumandanı Ka'ka b. Amr'ın hayatını konu alan dizi Irmak TV'de.

Arşiv

Gönül
Ekranı